Avelsarbete

Vill ni ha avelsrådgivning så kontakta Tommy Jakobsen.
Tel: 0520- 44 08 13
E-post: tommyjacobsen@swipnet.se
Kontakta annars de lokala avelsråd som finns.

Ni kanske söker andra uppgifter om våra korthårstaxar, unghundsgranskning med mera.

Hör gärna av er så ska vi försöka ta fram de uppgifter ni vill ha.

Ni som funderar över vad ni tycker är viktigt att korthårsgruppen ska arbeta med, kontakta ordförande Ida Sörensen.
E-post

Avelsråd korthår i lokalklubbarna

 

Klubb: BDTK Namn: Tommy Jacobsen Tel: 0520 -44 08 13


Klubb: DTK Namn: Jan-Olof Olsson Tel: 0241-234 98


Klubb: GTK Namn: May-gun Bandinge Tel: 0498 -26 42 66


Klubb: GäTK Namn: Olle Wiberg Tel: 0651-132 01


Klubb: HTK Namn: Siv Bengtsson Tel: 0346 512 35


Klubb: J/Htk Namn: Marie Kvenelid Tel: 0703 06 16 17


Klubb: KTK Namn: Åke Svenssson Tel: 0472 – 149 15


Klubb: NTK Namn: Anders Westrin Tel: 070- 55 14 930


Klubb: SKbTK Namn: Åke Johansson Tel: 0392-203 91


Klubb: SkåbTK Namn: Inger Küntsel Tel: 044 – 616 66


Klubb: SmTK Namn: Kurt-Arne Svensson Tel: 0493 – 240 00


Klubb: SöTK Namn: Claes Lundberg Tel: 08- 551 511 03


Klubb: UpTK Namn: Maria Johansson Tel: 0174 – 107 93


Klubb: VTK Namn: Anders Månsson Tel: 0533 – 10101


Klubb: VlTK Namn: Ingvar Sahlberg Tel: 0292 -420 26


Klubb: VsvTK Namn: Gunilla Knez Tel: 0303 – 923 60


Klubb: ÖlTK Namn: Jan-åke Nässén Tel: 0586 – 575 30