LISTA ÖVER DE TIKAR SOM SENASTE SÄSONGEN ERHÖLL DREV MERITER FÖR SE J(D)CH

komplett redovisning av hanarna på årets lista och deras drevprov

drevprovsresultat norska hanar 2015

ordinarie Drevprovsresultat från norge 2015

SAMMANSTÄLLNING AV ALLA STARTANDE KORTHÅRSTAXAR I NORGE. ORDINARIE OCH RÖRLIGA PROV 2013-2014.

Sammanställning av finska startade korthårstaxar vid drevprov 2014-2015

Sammanställning svenska hanhundar 1:a pris 2013-2014

LISTA PÅ DREVPROV 2011-07-01 TILL 2012-01-31


TOTALT ANTAL KN reg t.o.m idag på Svenska KennelKlubben 236 st (2015)

Totalt antal kn reg svenska kennelklubben 270 st (2014)

INAVELsgrad 1,1% just nu (2015)

inavelsgrad 1,2% (2014)