Anders Persson, domaren Ronny Hjalmarsson med Lisa i knät och den svenska lagledaren Rolf Eriksson.
Fotograf okänd

Källstigens Lisa & Anders Persson,
Fotograf Johan Axelsson

Lövetand's Naser Khader & Lars V. Andersen,
Fotograf Johan Axelsson

Det svenska laget med Carl Söderberg, Alf Olsson, Anders Persson och lagledaren Rolf Eriksson.
Fotograf okänd