Tikar

Lista på tikar som har minst tre förstapris på drev från 2016-01-01 till 2017-01-31 högst uppe i högerspalten

Statistik och redovisning av KN tikar 2015En sammanställning över KN Tikar födda 2005-01-01 eller senare som har min tre förstapris på drevprov finns i pdf- fil i högerspalten. (Tikar med min en startad avkomma födda 2005-01-01 eller senare är även NY!)

Redovisningen av utställningar är behäftad med fel, detta efter att SKK gjort om utställningsreglerna och prissättning som inte överensstämmer med tidigare redovisning.

De hundägare som har sina meriter SKALL själva anmäla championat till SKK annars blir det aldrig registrerat i rasdata.

Under tidsperioden2005-01-01 till 2015-02-01 har det registrerats (S registrerade)1416 KN tikar i SKKs databas. Av dessa har 657 tävlat 4547 tävlingsstarter, utställning spår, gryt, drev eller andra aktiviteter som SKK registrerar.

Av dessa tikar har 162 startat på drevprov 542 starter.

367 förstapris, 61 andrapris, 43 tredjepris och 71 noll pris.

Det ger en medelpoäng på höga 2,34!

Av de 162 tikar som kommit till start har 119 lyckats med att ta förstapris.

77 stycken har lyckats med att erövra 3 förstapris och om de har tillräckliga utställningsmeriter får de titulera sig SJ(D)CH!